Wethouder Peter van Bergen heeft afgelopen vrijdag in het kader van de Week van de Psychiatrie een zandloper uitgereikt aan Praktijk Ondersteuner GGz Karoline Tiggeler van de huisartsenpraktijk Swifterbant. De zandloper staat symbool voor de wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met het project de Wachtverzachter is er in Dronten sinds kort de mogelijkheid om tijdens het wachten al te werken aan je herstel.

De huisartsenpraktijk Swifterbant werkt actief mee aan dit project. Zo hebben de eerste doorverwijzingen al plaatsgevonden. Karoline Tiggeler: ,,Ik vind het met name belangrijk dat mensen afleiding en waardenvrije aandacht krijgen wanneer ze doorverwezen zijn, maar ook na het zorgtraject. Dus ook vanuit preventie, om terugval te voorkomen.’’

Treeknormen
Het project de WachtVerzachter speelt in op de lange wachttijden die er op dit moment landelijk gelden in de geestelijke gezondheidszorg. Ook in de gemeente Dronten zijn deze te hoog. Voor niet-spoedeisende hulp gelden hiervoor de zogenaamde Treeknormen, waarbij 4 weken als acceptabel geldt tussen het moment van bellen en de eerste afspraak en 10 weken tussen de eerste afspraak en de start van de behandeling.

Onwenselijk
Wethouder Peter van Bergen benadrukte het belang van een initiatief van de WachtVerzachter. ,,Wie doorverwezen wordt naar de GGz, moet zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe eerder je kunt werken aan je herstel, hoe beter. Dat cliënten in de praktijk lang moeten wachten op hulp, vind ik een zeer onwenselijke situatie. Juist deze groep verdient snelle ondersteuning. De WachtVerzachter is dan ook een geluk bij een ongeluk. Het initiatief vult een gat dat er niet hoort te zijn. Belangrijk dus dat het bestaat.”

Het project De WachtVerzachter is ontwikkeld door Liane Wolfert (Bureau LWPC) uit Swifterbant en Saskia Schurman, die als ervaringsdeskundige met haar initiatief ‘EigenWijze Saskia’ nu zorgt voor professionele begeleiding in dit aandachtsgebied. Voor meer informatie over de WachtVerzachter: kijk op www.wachtverzachter.nu of bel naar 088-7878857.