Liane Wolfert en Saskia Schurman
Welkom bij de WachtVerzachter

Wij zijn de organisaties achter de WachtVerzachter

Bureau LWPC

Bureau LWPC verbindt mensen. Wij doen dat vanuit onze missie; steun bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor gebruiken we de expertise van ons eigen team én koppelen we de juiste mensen en organisaties aan elkaar.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij vele projecten gerealiseerd die er voor zorgen dat mensen, die in een moeilijke situatie zitten, werkelijk geholpen worden. Zoals mensen die vereenzamen, mantelzorgers, jongeren die meer richting nodig hebben of maatschappelijk werkenden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We doen dit op diverse terreinen binnen het sociaal-maatschappelijk domein. In opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of vanuit een maatschappelijke doelstelling die wij onszelf stellen.

Bureau LWPC ontwikkelt concepten op maat, rolt deze uit, meet de resultaten, schaaft waar nodig bij en zorgt voor borging van de methodiek. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven en vullen aan wat er nog niet is, maar wel zou moeten zijn. Wij kunnen de aanjagersrol vervullen en de sociaal professionals en vrijwilligers, die met een methodiek gaan werken, trainen en begeleiden.

 

www.lwpc.nl

EigenWijze Company

Saskia Schurman heeft met haar organisatie Eigenwijze Company (voorheen Eigenwijze Saskia) een wijd vertakt, relevant netwerk opgebouwd met samenwerkingspartners op bestuurlijk-, organisatorisch en mensniveau. leeft en werkt vanuit haar hart, zet in op talent, positiviteit en kansen. Vanuit cliëntperspectief adviseert zij overheden, (in)formele zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz als aandachtsgebied. Vanuit onafhankelijkheid is ze gericht op samenwerking.

Saskia is ervaringsdeskundige en expert op onder andere de Wet Verplichte GGz, onafhankelijke cliëntondersteuning en de (her)inrichting en ondersteuning van cliëntenraden. Ze heeft lef en deelt haar ervaring via interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen ‘om kan denken’ in talenten.

EigenWijze Company biedt werkervaringsplekken aan mensen in herstel binnen de GGz.

 

 

 

 

https://eigenwijze-company.nl

In de media

Koningin Maxima en burgemeester Sharon Dijksma bezoeken WachtVerzachter Utrecht: “Enorm betekenisvol”

Een delegatie van de WachtVerzachter Utrecht had afgelopen woensdag 25 januari een bijzondere ontmoeting met Koningin Maxima. Deze eer viel te beurt aan de ervaringsdeskundigen Alec en Sofia en aan een van de oprichtsters Liane Wolfert.

‘Meteen na het gesprek zijn we gaan lunchen – of nou, eigenlijk laat ontbijten, want vanwege de spanning kwam er ’s ochtends niet heel veel in – en toen begon het nagenieten. We kwamen beiden tot de conclusie dat wij hier een paar jaar geleden nog nee tegen hadden moeten zeggen; te groots, te eng, te onvoorspelbaar. Om nu terug te kijken op een fantastisch geslaagd gesprek met de koningin is voor ons een enorm betekenisvol iets’, aldus Alec en Sofia. Lees hier hun volledige verslag van de ontmoeting met Maxima.

Op de foto burgemeester Sharon Dijksma, Koningin Maxima, Alec en Sofia en oprichtster Liane Wolfert.

Saskia Schurman bij Omroep Flevoland over de WachtVerzachter

Omroep Flevoland heeft aandacht besteed aan de WachtVerzachter bij de start van het project.

Mede-oprichtster Saskia Schurman werd geïnterviewd. Schurman:’De stap om hulp te zoeken is al heel groot en dan moet je ook nog eens lang wachten. Wachten op een verwijzing, op een intake, op een diagnose en dan kom je ook nog op een wachtlijst voor behandeling. Ondertussen kunnen de problemen verergeren.’

Bekijk hier het hele interview met Saskia Schurman op Omroep Flevoland.

Word jij onze nieuwe collega?

Jouw ervaring is waardevol!

Heb je als ouder/verzorgende te maken gehad met jeugdzorg? Of heb je zelf in je eigen jeugd hiermee te maken gehad? Dan kan je een lichtpuntje zijn als ervaringsdeskundige binnen de WachtVerzachter. Wil je weten wat het precies inhoudt? Neem dan contact op via info@wachtverzachter.nu of 088-7878857.

Informatie voor ervaringsdeskundigen

Wat kun je verwachten van jouw contact met een deelnemer?

Je hebt een kennismakingsgesprek gehad met de coördinator. Daarin heb je je eigen wensen aangegeven en kreeg je informatie over de WachtVerzachter. Als je het telefoonnummer of e-mailadres van je deelnemer hebt, ben je klaar voor je eerste contact. Dit kan via de app, e-mail of telefoon. Hoe ga je nu starten?

Het eerste contact
De deelnemer heeft hetzelfde kennismakingsgesprek gehad. Ook hij/zij gaf wensen weer en kreeg informatie over de WachtVerzachter.

Aandachtpunten voor je eerste contact:
• Wie ben jij, wie is de deelnemer?
• Hoe ziet de deelnemer jullie contact voor zich?
• Hebben jullie overeenkomsten zoals sport, kunst, muziek?
• Of hebben jullie wellicht dezelfde ervaringen binnen de
hulpverlening?
• Of hebben jullie misschien allebei een hond?
• Is je deelnemer geïnteresseerd in de activiteiten, als
wandelen en/of de online-ontmoeting?

Een aantal tips:
• Spreek van mens tot mens – je bent geen behandelaar/ begeleider van de deelnemer.
• Wees begripvol als de deelnemer bijvoorbeeld erg verdrietig of boos is. Probeer van daaruit samen afleiding te zoeken.
• Beperk de tijd van ‘negatieve cirkeltjes’ tot maximaal vijf minuten.
• Zorg goed voor jezelf. Als je niet lekker in je vel zit, deel dat met het team en deelnemer (en/of coördinator). Bespreek wat je nodig hebt. We denken graag met je mee.
• Kom je ergens even niet uit? Vind je het bijvoorbeeld lastig hoe je een gesprek op gang brengt? Pols eens hoe een collega dit doet. Zo leren we van elkaar.
• Draag er zorg voor dat de regie bij jou blijft liggen. Uiteraard in open contact met je deelnemer.

Wat wordt er van jou verwacht?
Bij de WachtVerzachter verwachten we van jou dat je oprechte aandacht voor de ander hebt.
We ondersteunen je hier graag in. We bieden je daarom een training aan. Verder zijn er regelmatig onlinebijeenkomsten met het team ervaringsdeskundigen. Het zou leuk zijn als je daarbij aan kunt sluiten.

Zit je met iets? Blijf er niet mee rondlopen; deel het met ons! Wij zijn (bijna) allemaal ervaringsdeskundigen op verschillen- de vlakken. Er is altijd wel een oplossing te vinden.