KAMPEN – Liset Vollebregt van het initiatief de WachtVerzachter heeft vorige week een zandloper overhandigd aan wethouder Van den Belt. Deze zandloper staat symbool voor de wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hier gaat de gemeente Kampen met ondersteuning van het project WachtVerzachter iets aan doen.

Vanaf maart 2024 is de WachtVerzachter actief in de gemeente Kampen, met een focus op oudere jeugd en jongvolwassenen (12 tot 18 jaar) die wachten op psychische hulp. Lange wachtlijsten kunnen leiden tot verslechtering van de situatie, daarom zet de WachtVerzachter zich in om al tijdens het wachten aan herstel te werken.

Tijdens de wachttijd voor psychische hulp ondersteunt een ervaringsdeskundige van de WachtVerzachter deelnemers, terwijl zij toegang hebben tot een activiteitenprogramma. Dit programma helpt de jongeren tijdens de periode dat ze op de wachtlijst staan, waardoor voorkomen wordt dat de klachten verergeren. In sommige gevallen blijkt specialistische hulp zelfs overbodig of kan het gerichter worden ingezet.

Wethouder Bernard van den Belt verklaarde: “De WachtVerzachter biedt een waardevol extra hulpmiddel in onze gemeente. Het voorziet in ondersteuning op een cruciaal moment en heeft het potentieel om aanzienlijke verbeteringen te brengen in het welzijn van onze jongeren.”

Ervaringsdeskundigen

Een kernaspect van de aanpak van de WachtVerzachter is het koppelen van de hulpvrager aan een ervaringsdeskundige, variërend van leeftijdsgenoten tot oudere begeleiders. Liset Vollebregt, coördinator van de WachtVerzachter, benadrukt: “Bij De WachtVerzachter verlenen we geen zorg, hanteren we geen diagnoses en behandelen we niemand als cliënt. We zijn er om te ondersteunen en te verbinden.”

Activiteiten
Daarnaast organiseert de WachtVerzachter zowel online als offline activiteiten om deelnemers met elkaar in contact te brengen. Meer informatie is te vinden op www.wachtverzachter.nu/kampen.
De WachtVerzachter is momenteel actief in gemeenten zoals Dronten, Utrecht, Lelystad en Eindhoven. De WachtVerzachter in Kampen is een pilot. In deze pilot wordt gekeken of onze jongeren hier baat bij hebben.

Elke jeugdige die wacht op jeugdhulp kan zich aanmelden via de telefoon: 088-7878857, Whatsapp: 06-38957183 en via de mail: info@wachtverzachter.nu.