In januari 2024 gaat de WachtVerzachter in Lelystad van start. De WachtVerzachter Lelystad richt zich op de oudere jeugd en jongvolwassenen (17 tot 30 jaar) die in afwachting zijn van psychische hulp. Hulp die door de lange wachtlijsten vaak te lang op zich laat wachten, waardoor de situatie verslechtert. De WachtVerzachter zorgt ervoor dat al tijdens het wachten aan herstel gewerkt kan worden.

Mooie aanvulling
Tijdens het wachten op psychische hulp worden deelnemers door een ervaringsdeskundige van de WachtVerzachter ondersteund en wordt een activiteitenprogramma aangeboden. De WachtVerzachter helpt in de periode dat de jongeren op de wachtlijst staan. Op deze manier wordt voorkomen dat de klachten verergeren. In sommige gevallen is het zelfs zo dat specialistische hulp niet meer nodig is.

Wethouder Rinze Broekema: “De WachtVerzachter is een mooie aanvulling op wat we met de Buurtkamers en met STIP (Steun- en InformatiePunt Geestelijke Gezondheidszorg) al hebben in onze stad. Het levert een belangrijke bijdrage aan het aanbod voor de oudere jeugd en jongvolwassenen.”

Ervaringsdeskundigen
Een belangrijk aspect van de aanpak van de WachtVerzachter is het koppelen van de hulpvrager aan een ervaringsdeskundige. Dit kan een leeftijdsgenoot zijn maar ook een ouder iemand. Daarnaast zet de WachtVerzachter in op structurele (vaak leuke) online en offline activiteiten om deelnemers met elkaar te verbinden.

Resultaten in andere gemeenten
De WachtVerzachter is op dit moment actief in de gemeenten Dronten, Utrecht en Eindhoven. Onder de deelnemers van 2022 is in een deelnemende gemeente een enquête gehouden over de effecten van de WachtVerzachter. Hieruit blijkt onder andere dat het welbevinden van 86,7% van de deelnemers beter is dan toen hij/zij startte bij de WachtVerzachter. Ook bij 86,7% heeft de WachtVerzachter bijgedragen aan de verbetering van het mentale welzijn.