In de gemeente Dronten komt extra ondersteuning voor het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het project De WachtVerzachter richt zich met name op wie moet wachten op hulpverlening GGZ, waardoor de kans bestaat dat problemen zich verergeren. Het project is ontwikkeld door Liane Wolfert (Bureau LWPC) en Saskia Schurman.

Het is juist in de periode dat mensen in afwachting zijn van verdere professionele hulp dat zij extra ondersteuning krijgen. Zodat zij tijdens het wachten al kunnen werken aan herstel en er niet alleen voor komen te staan. Dit kan een positieve invloed hebben op de duur van de behandeling en begeleiding. Maar ook preventie en nazorg zijn belangrijke speerpunten.

Wethouder Peter van Bergen: ‘Het kan erg vervelend zijn wanneer je te lang moet wachten op hulp, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Met het project De WachtVerzachter richten we ons juist op deze tussenliggende periode, waarvan we weten dat dit langer duurt dan gewenst. Maar ook voor mensen die mentaal een steuntje in de rug kunnen gebruiken en of aarzelen om de stap naar de hulpverlening te doen is aandacht.’

Ervaringsdeskundigen
Het project De WachtVerzachter is ontwikkeld door Liane Wolfert (Bureau LWPC) uit Swifterbant en Saskia Schurman, die als ervaringsdeskundige met haar initiatief ‘EigenWijze Saskia’ nu zorgt voor professionele begeleiding in dit aandachtsgebied. Saskia Schurman: ‘De wachttijden voor een aanmelding GGZ behandeling zijn lang. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk dat is’. Liane Wolfert: ‘We beschouwen de mensen met een psychische kwetsbaarheid niet als cliënt. Het mens tot mens contact staat voorop, waarbij we het contact met bondgenoten stimuleren. Daarnaast werken we met ervaringsdeskundigen. Met het aanbieden van gevarieerde activiteiten, hersteltrainingen en ontmoetingen wordt praktische en emotionele ondersteuning geboden op zowel individueel als groepsniveau. Streven is om deelnemers uit de doelgroep ook later als ervaringsdeskundige bij het project te kunnen inzetten.’

Wachttijden
Het project De WachtVerzachter speelt in op de lange wachttijden die er op dit moment landelijk gelden in de geestelijke gezondheidszorg. Voor niet spoedeisende hulp gelden hiervoor de zogenaamde Treeknormen, waarbij 4 weken als acceptabel geldt tussen het moment van bellen en de eerste afspraak en 10 weken tussen de eerste afspraak en de start van de behandeling.