Al sinds de start van de WachtVerzachter ervaren we dat het project aan een grote behoefte voldoet. Zowel hulpverleners en andere professionals in de GGz als mensen die wachten op geestelijke gezondheidszorg weten ons te vinden. Dat maakt ons blij en verdrietig tegelijk.

Blij omdat we mensen zowel on- en offline een plek kunnen bieden waar ze zich veilig, gehoord en gezien voelen. Blij omdat we ervaren hoe goed het mensen doet als ze tijdens het wachten kunnen werken aan hun herstel. Blij omdat steeds meer ervaringsdeskundigen de kans benutten om hun kwetsbaarheid als kracht in te zetten en anderen, in een vergelijkbare situatie, te ondersteunen. Blij omdat we situaties kunnen normaliseren, taboes doorbreken en in sommige gevallen kunnen voorkomen dat het tot een escalatie komt.

Verdrietig omdat we telefoontjes ontvangen vanuit het hele land. Verdrietig omdat het vaak om schrijnende verhalen gaat, waarbij eenzaamheid en emotionele pijn de boventoon voeren. Verdrietig omdat het verlangen naar geduld en begrip zo voelbaar is. Men wil serieus genomen worden als mens en niet als diagnose door het leven gaan. En vooral verdrietig omdat niet iedereen die het nodig heeft, ook kan deelnemen aan de WachtVerzachter.

Want hoe graag we ook ondersteuning willen bieden: onze mogelijkheden schieten tekort. We dromen van een landelijke dekking, maar we kunnen de WachtVerzachter vooralsnog alleen aanbieden in gemeentes die dit financieel mogelijk maken.

Wil jij ons helpen anderen te ondersteunen? Stuur een e-mail naar info@wachtverzachter.nu of bel 088 – 787 88 57.